Kişisel Verilerin Korunmasının Aşil Tendonu: Özlük Dosyaları

Özlük dosyası tutulması, İş Kanunda düzenlenen bir yükümlülük olup ihlali karşısında idari para cezası öngörülmüştür....

09 Şubat 2021

İş Kazası Halinde Atılması Gereken 5 Adım

Her ne kadar önceliğimiz iş kazalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almak olsa da, iş kazası sonrasına da...

09 Şubat 2021

Yargıtay Kararı Köşesi / 8 Şubat

İşverenin aynı kıdemde ve aynı işi yapan çalışanları farklı ücretlerde çalıştırması objektif nedenlere...

09 Şubat 2021

Ek Düzenlemelere Dikkat: Yurtdışına Yapılan Bağış ve Yardımlarda Bildirim Zorunluluğu

Dernekler Kanunu kapsamında yurt dışına yapılacak yardımlar için önceden bildirim zorunluluğu getirilmiş ve bu...

28 Aralık 2020

Nakit İşlemlerde Parasal Sınır:  Parasal İşlemlerde Banka veya PTT Kullanma Zorunluluğu

Derneklerin gerçekleştirebileceği nakit işlemlere 7.637 TL nakit sınırı getirilmiştir. 7.000 TL’yi aşan her türlü...

27 Aralık 2020

Düzenli Dernek Denetimleri ve Denetim Kapsamının Genişlemesi

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Dernekler Kanunu’nda yapılan...

26 Aralık 2020

Yeni İdari Para Cezaları ve Artırılan Yaptırımlar

Teklif kapsamında Dernekler Kanunu’nda yer alan yaptırımlar artarken bazı yeni cezalar da düzenlenmektedir. Bunları...

25 Aralık 2020

Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Görevden Alınması, Derneklere Kayyım Atanması ve Dernek Faaliyetlerinin Durdurulması

Teklif İçişleri Bakanlığı’na, dernek yönetim ve denetim kurulu üyelerinin biri veya tamamının görevden alınması;...

24 Aralık 2020

İşyerlerinde HES Kodu Kullanımı ve KVK Önlemleri

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınının sosyal hayat içerisinde kontrol altında tutulabilmesi için Hayat Eve Sığar...

23 Aralık 2020

Çalışan Onayı Almadan Kurumsal E-Postalar Denetlenmesi: Anayasa Mahkemesi’nde Önemli Karar

Özellikle kurumsal kimliklerin pekiştirilmesi için birçok şirketin kurumsal e-postalar oluşturması, işleyişin takibi...

22 Aralık 2020

Yargıtay Kararı Köşesi / 20 Aralık

Yargıtay Hukuku Genel Kurulu, banka şubesinde çalışan işçi kadının mesai saatleri içerisinde giydiği topuklu ayakkabı...

20 Aralık 2020

Kişisel Verileri Koruma Kanunu İhlali Nedeniyle Derneğe İdari Para Cezası

Geçtiğimiz günlerde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından yayınlanan 2020/691 sayılı karar uyarınca bir...

11 Kasım 2020

Sivil Toplum Kuruluşlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluluğu

Çalışanlar açısından İş Kanunu ve iş hukukuna dair sair mevzuata uygun faaliyet göstermeye yönelik uyum süreçleri...

10 Kasım 2020

Derneklerin Denetiminde Yasal ve Kapsam

Dernekler Kanunu’na tabi kuruluşlar olan; dernekler, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının temsilcilikleri,...

09 Kasım 2020

Derneklerin Denetime Hazırlık Yapması

Denetimler için en iyi hazırlık, kuruluşların günlük yönetimlerini hukuka uygun şekilde gerçekleştirmeleri ile...

08 Kasım 2020

Ücretin Düşürülmesi Halinde Çalışanın Hakları

İş sözleşmesi kapsamında belirlenen ücret, çalışma koşullarındaki esaslı unsurlar arasında yer alır. Kural olarak...

25 Eylül 2020

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik: Yurt Dışından Alınan Nakdi ve Ayni Yardımlara İlişkin Bildirim Yükümlülükleri

Dernekler Yönetmeliği’ndeki güncel düzenlemeler, Uluslararası STK’ların Türkiye ofisine yapılan nakdi ve ayni...

23 Eylül 2020

Tasfiye Memurunun Sorumlulukları

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile sermaye şirketlerinin sona erme ve tasfiye süreçlerinde tasfiye memurlarına...

21 Eylül 2020

Tasfiyesi Tamamlanmış Olan Şirketlerin İhyası

Tasfiye edilmiş şirkete karşı bir alacak ileri sürülmesi durumunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”)...

18 Eylül 2020

Tasfiyeden Dönme

Tasfiye sürecine giren bir şirketin bu süreci sonlandırarak şirket varlığını devam ettirebilmesi mümkün müdür? Bu...

14 Eylül 2020

Şirketlerin Tasfiyesi Sırasında Şirket Borçlarının Ödenmesi

Türk Ticaret Kanunu, şirketlerin tasfiye işlemleri kapsamında şirket alacaklılarının korunmasına ve borçlarının...

10 Eylül 2020

Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Kararı ile Tasfiye Edilmesi Usulü

Türk Ticaret Kanunu’nda sermaye şirketlerinin tasfiye süreçleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Şirketler, kanundan...

07 Eylül 2020

Yurtdışında Yerleşik Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının Şube, Temsilcilik ve Doğrudan Faaliyet Ofisleri Bakımından Kişisel Verileri Koruma

Türkiye’den doğrudan veya temsilcilik aracılığıyla dolaylı olarak veri işleyen yurtdışında yerleşik Uluslararası...

31 Ağustos 2020

Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Kurulu İrtibat Ofisleri ve Şubeleri Bakımından Kişisel Verileri Koruma ve VERBİS Kayıt Yükümlülükleri

Türkiye’den doğrudan, irtibat ofisi veya şube aracılığıyla dolaylı olarak veri işleyen yurtdışında yerleşik veri...

28 Ağustos 2020
E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.