28 Mayıs 2024

Çalışma Alanları

Giriş

Suçun işlenmesi halinde mağdur olan kişi, haklarının korunması ve adaletin yerini bulması için çeşitli yollara başvurabilir. Bu yollar, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanunu'nda Mağdurun Hakları

Türk Ceza Kanunu'nun, mağdurun şikayet hakkını düzenlemektedir. Buna göre, mağdur, suçun işlenmesinden dolayı şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayet, genellikle kolluk kuvvetlerine veya savcılığa sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Şikayet süresi, suçun türüne göre değişir. Suç hakkında şikayette bulunmak isteyen kimse bunu avukat vasıtasıyla da yapabilir.

Türk Ceza Kanunu, mağdurun tazminat hakkını düzenlemektedir. Buna göre, mağdur, suçtan dolayı uğradığı maddi ve manevi zararları tazmin etme hakkına sahiptir. Tazminat davası, ceza davası ile birlikte veya ayrı olarak açılabilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda Mağdurun Hakları

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda da mağdurun hakları düzenlenmiştir. Bu haklardan bazıları şunlardır:

  • Dava Açma Hakkı: Mağdur, suçtan dolayı kamu davası açılmaması veya açılan davanın düşmesi halinde özel dava açma hakkına sahiptir.

  • Müdahale Etme Hakkı: Mağdur, ceza davasının her aşamasında müdahale etme hakkına sahiptir. Bu hak, mağdura dava dosyasını inceleme, delil talep etme, tanık ve bilirkişi dinletme ve savunma yapma imkanı verir.

  • Tazminat Talep Etme Hakkı: Mağdur, ceza davasında tazminat talep etme hakkına sahiptir. Bu talep, ceza davasının sonunda karara bağlanır.

  • Korunma Hakkı: Mağdur, sanık veya şüpheli tarafından tehdit veya şiddete maruz kalma riski halinde koruma tedbiri alma hakkına sahiptir. Bu tedbirlere örnek olarak kolluk kuvvetleri tarafından koruma sağlanması veya sanığın veya şüphelinin belirli bir mesafeyi koruması verilebilir.

Sonuç

Suçun işlenmesinde mağdur olan kişi, haklarının korunması ve adaletin yerini bulması için Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda öngörülen yollara başvurabilir. Mağdurun bu hakları hakkında bilgi sahibi olması ve bu haklarını kullanması önemlidir.

 
E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.