sgk i̇şten çıkış kodları değiştirildi

10 Mayıs 2021

Sosyal Güvenlik Kurumu İşten Çıkış Kodları Değiştirildi

1 Nisan 2021 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (“SGK”) tarafından yayımlanan genelge ile 22 Şubat 2013 tarihli ve 2013/11 sayılı genelgenin birinci kısım altıncı bölümde yer alan "2.1 - İşten ayrılış nedeni" alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundan "29 - İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" kodu çıkarılmış ve yeni kodlar eklenmiştir. Değişiklik ile işveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesih yapılması durumunda 42 ve 50 arasındaki kodlardan seçim yapılarak durum SGK’ya bildirilecektir.

İşverene derhal fesih hakkı veren işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları örnekleme yoluyla İş Kanunu Madde 25 / II’de düzenlenmiştir. Eski Kod 29, İş Kanunu Madde 25 / II’de yer alan tüm davranışları kapsamaktaydı. Yeni düzenleme ile İş Kanunu Madde 25 / II kapsamında düzenlenen ahlak ve iyi niyete aykırı davranışlar için ayrı ayrı kodlar belirlenmiş oldu. Bundan böyle işveren, hangi haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini derhal feshettiğini SGK’ya bildirmek durumundadır.

Yeni kodlar ve açıklamaları aşağıda gösterilmektedir.

 

Kod

Açıklama

İlgili Madde

42

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

İş Kanunu Madde 25-II-a

43

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.

İş Kanunu Madde 25-II-b

44

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

İş Kanunu Madde 25-II-c

45

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

İş Kanunu Madde 25-II-d

46

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

İş Kanunu Madde 25-II-e

47

İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

İş Kanunu Madde 25-II-f

48

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

İş Kanunu Madde 25-II-g

49

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

İş Kanunu Madde 25-II-h

50

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

İş Kanunu Madde 25-II-ı

 

 

E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.