İşgücü Piyasasına Yönelik Centilmenlik Anlaşmaları Sebebiyle 32 Şirkete Soruşturma Açıldı

Rekabet Kurulu (“Kurul”) tarafından 20.04.2021 tarihinde aralarında Yemek Sepeti, Çiçek Sepeti, Getir, Migros, NTV ve Trendyol’un da bulunduğu 32 şirket hakkında işgücü piyasasında rekabeti olumsuz etkileyebilecek nitelikteki centilmenlik anlaşmaları sebebi ile soruşturma başlatıldığı açıklandı . Kurul, şirket çalışanının başka bir şirkette çalışmasına engel olabilecek nitelikte olan centilmenlik anlaşmalarının, işgücünün değerini bulamamasına ve emeğin karşılığının alınamamasına sebep olabileceğinden hareketle, 32 şirketin bu tür centilmenlik anlaşmaları ile işgücü pazarındaki rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadıklarını tespit etmek üzere bir soruşturma yürütecektir. Bu yazımız ile iş sözleşmeleri açısından rekabet yasağını ve centilmenlik anlaşmalarını inceleyeceğiz.

10 Mayıs 2021

Türk Hukukunda Ticari Davalara Genel Bakış

Zorunlu arabuluculuk, görevli ve yetkili mahkemeler, deliller, istinaf ve temyiz süreçleri, geçici koruma tedbirleri, yabancıların teminat gösterme yükümlülükleri Türk hukukunda ticari uyuşmazlıklar bakımından temel konulardır. Bu yazımızda, Türk hukukunda ticari dava ve uyuşmazlık sürecini genel bir bakış çerçevesinde değerlendireceğiz.

12 Nisan 2021

Tasfiye Memurunun Sorumlulukları

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile sermaye şirketlerinin sona erme ve tasfiye süreçlerinde tasfiye memurlarına önemli görevler atfedilmiştir. Önemli görevler, tasfiye memurlarının sorumluluğuna da neden olabilmektedir. Bu yazımızda, tasfiye memurlarının sorumluluğunu ve izlenebilecek dava yolunu inceledik.

21 Eylül 2020

Tasfiyesi Tamamlanmış Olan Şirketlerin İhyası

Tasfiye edilmiş şirkete karşı bir alacak ileri sürülmesi durumunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) düzenlen hükümler doğrultusunda şirket ihya edilebilir. İhya, tasfiyesi tamamlanmış ve ilgili ticaret sicilinden terkin edilmiş olan bir şirketin yeninden canlanması olarak tarif edilebilir. Hukuken mümkün olmakla birlikte, alacağın tahsili bağlamında önemli pratik sorunlar bulunmakta olup bu sorunların çözümleri yasal düzenlemeler ile giderilmemiştir.

18 Eylül 2020

Tasfiyeden Dönme

Tasfiye sürecine giren bir şirketin bu süreci sonlandırarak şirket varlığını devam ettirebilmesi mümkün müdür? Bu yazımızda, anonim ve limited şirketler özelinde tasfiyeden dönme konusunu inceledik.

14 Eylül 2020

Şirketlerin Tasfiyesi Sırasında Şirket Borçlarının Ödenmesi

Türk Ticaret Kanunu, şirketlerin tasfiye işlemleri kapsamında şirket alacaklılarının korunmasına ve borçlarının ödenmesine ilişkin önemli düzenlemeler içermektedir. Bu yazımızda, tasfiye halindeki şirketin borçlarının ödenmesi ve alacaklıların korunması ile ilgili hükümleri ele aldık.

10 Eylül 2020

Dijital Hizmet Vergisi Yasalaştı!

Giderek artan dijital ekosistem ve gelişen dijital ekonominin bir sonucu giren kanun ile dijital hizmet sağlayıcılarına yönelik yeni bir vergi mükellefiyeti getirilmiştir. Bu paylaşımımızda kapsamı ve muafiyetleri bakımından dijital hizmet vergisini inceledik.

10 Ağustos 2020

COVID-19’la Mücadelede Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Yasağı!

Stokçuluk ve fahiş fiyatlandırmaya karşı ek önlemlere izin veren yasal düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Bu değişikliklerin, tedarikçilerin ve perakendecilerin stoklama ve fiyatlandırma uygulamaları üzerinde önemli bir etkisi olması muhtemeldir. Mevcut düzenlemeleri Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil edebilecek ilgili işlemler birlikte değerlendirdik.

27 Temmuz 2020

COVID – 19 Önlemleri Kapsamında Gelir Vergisi, KDV ve Muhtasar Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi

Mükelleflerin 2019 yılına ait gelir vergisi, KDV ödemeleri ve beyanname verme tarihleri ertelenmiştir. Paylaşımımızda yazımızda ertelemenin kapsamını ve erteleme sürelerini inceledik.

08 Haziran 2020

Sermaye Şirketlerinin Kâr Payı Dağıtımının Sınırlandırılmasına İlişkin Kanun Değişikliği

COVID-19 salgını kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde; Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) yazısı üzerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (“TOBB”) tarafından tüm şirketlere yapılan 1/4/2020 tarihli duyuruda, tüm sermaye şirketlerinin özkaynaklarını korumasına vurgu yapılmıştı. Bu bağlamda, kâr dağıtımında sınırlamaya gidilmesine ilişkin belli hususların genel kurul toplantılarında gündeme konulmasının zorunlu tutulduğu ifade edilmişti. Açıklama sonrasında ilgili sınırlamalar, yürürlüğe giren 7244 Sayılı, Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Yasa”) kapsamına da dâhil edilerek kanunlaştırıldı.

01 Haziran 2020

COVID - 19 ile Mücadele: Türkiye'nin Ekonomik Önlemleri

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, COVID-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini hafifletecek yeni bir takım önlemleri hayata geçirmek için hükümetin 100 Milyar TL ek ödeneği devreye alacağını açıkladı. Açıklanan önlemler; krediye erişilebilirliğin artmasından, vergi ve sosyal sigorta primi ödemelerinin ertelenmesi, istihdam maliyetlerini azaltacak araçlara erişimi kolaylaştırması konularına kadar uzanmaktadır. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan, kar amacı güden veya gütmeyen kuruluşları ilgilendirebileceğini değerlendirdiğimiz önlemler aşağıda belirtilmiştir:

13 Nisan 2020

Ticari Faaliyetlerin Sona Erdirilmesi ve Şirketlerin Tasfiyesi: Güçlü bir Başlangıç

Ticari faaliyetlerin sona erdirilmesi ve şirket tasfiyesinin gerçekleştirilmesi güç bir süreç olabilir. Güçlü bir başlangıç yapılarak başta ivme kazanılması, sürecin verimli bir şekilde yürütülmesinde büyük önem oynayabilir. Paylaşımımızda, güçlü bir başlangıç için gerekli unsurları sizin için özetledik.

16 Mart 2020

Ticari Faaliyetlerin Sona Erdirilmesi ve Şirketlerin Tasfiyesi: Kilometre Taşları

Şirket tasfiyesi, ticari faaliyetlerin sona erdirilmesi ile başlayan bir dizi çalışmayı kapsamaktadır. Her şirketin faaliyet ve ihtiyaçları farklı olmakla beraber, bu süreçler genel hatları ile benzerlik taşımaktadır.

09 Mart 2020
E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.