i̇şyerinde karar köşesi

10 Mart 2021

Çalışma Alanları
Yazarlar

İşyerinde Karar Köşesi

 

Bir Çalışanın Diğerine İş Saatleri Dışında SMS Atması Sarkıntılık Olarak Değerlendirildi ve Fesih için Haklı Neden Sayıldı:

Bir erkek işçinin, kendinden küçük kadın bir işçi ye iş saatleri içerisinde ve dışında mesaj atması işveren nezdinde şikâyet konusu olmuştur. İşveren, mesaj atan işçinin iş sözleşmesini feshetmiştir. Yargıtay, işçiye sırnaşıkça, cinsel dürtülerle yazılan mesajların taciz oluşturduğunu tespit ederek işveren tarafından gerçekleştirilen haklı nedenle feshi doğru bulmuştur. İlgili daire, kararında aşağıdaki değerlendirme de yer vermiştir: “Her alanda çalışma hayatına atılan, her kademede başarı ile yer alan kadın işçilerimizin çalışma yaşamındaki en büyük engel işin fiili, fiziki zorlukları değil, işyerinde, iş hayatında karşılaştıkları, muhatap oldukları cinsel tacizlerdir.”
 

Temel Çıkarımlar

Cinsel taciz, vücut dili, sözlü ve yazılı olarak gerçekleşebilir.  Cinsel tacizin oluşması için davranışın cinsel içerikli olması yeterlidir. 
 
İşveren, çalışanlarını cinsel tacize karşı korumakla yükümlüdür. Cinsel tacizde bulunduğu düşünülen bir çalışanın işten çıkartılması işveren bakımında yalnızca bir hak değil yükümlülüktür.
 
 

Karar Bilgileri

9. H.D.
E. 2019/6572
K. 2019/16671
T. 25.9.2019

 

Gebelik Öğrenildikten Sonra İşveren Tarafından Yapılan Fesih Geçersiz Sayıldı:

İşveren tarafından gebeliğin öğrenilmesinden kısa bir süre sonra çalışanın, “işin gereklerini yerine getirmekte yetersiz kaldığı” gerekçe gösterilerek savunması alınmış, performans eksikliği nedeniyle iş sözleşmesi feshedilmiştir. Yargıtay, iş sözleşmesinin feshinin gebelik nedeniyle gerçekleştirildiğini değerlendirmiş, feshin geçersizliğine ve işe iadeye hükmetmiştir.

 

Temel Çıkarımlar

Çalışanın gebeliğinin öğrenilmesinden sonra işveren tarafından yapılan fesihlerde, iş sözleşmesinin hamilelik nedeniyle feshedildiğine yönelik şüphe oluşabilir. 
 
Gebelik nedeniyle iş sözleşmesinin sona erdirilmesi için kanuni hükümlere, işin niteliğine ve biyolojik nesnel gerekliliklere dayanmak gerekir. 
 
 

Karar Bilgileri

9. H.D.
E. 2015/36382
K. 2016/20118
T. 17.11.2016

 

Doğum İznine Ayrılan Çalışanın İş Akdinin Feshedilmesi Ayrımcılık Tazminatı Sebebi Olarak Değerlendirildi:

Çalışanın iş sözleşmesi, ücretsiz doğum izninde olduğu sırada işveren tarafından feshedilmiştir. Çalışan, ayrımcılık uygulandığı gerekçesi ile kötü niyet tazminatı talep etmiştir. Yargıtay, fesih sonrasında yeni kişilerin istihdam edilmesinin, işverenin çalışana “ihtiyaç kalmadığı” beyanına karşı delil olması nedeniyle işverenin iddialarını samimi bulmamıştır.  Buna ek olarak, bilirkişi raporu ve tanık beyanları ile ayrımcılığın kuvvetli bir şekilde ortaya koyulduğunu, işverenin aksini ispat edemediğini tespit etmiştir. Yargıtay bu olayda işçi lehine kötü niyet tazminatına hükmetmiştir. 
 

 

Temel Çıkarımlar

Ayrımcılığa uğrayan çalışanın, ayrımcılığı kuvvetli bir şekilde ortaya koyması yeterlidir. Bu noktadan sonra işverenin ayrımcılığın gerçekleşmediğini ispat etmesi gerekir.
 
Ayrımcılık iddiası karşısında fesih nedenlerini somutlaştıramayan veya kanıtlayamayan işverenler aleyhine karar verilme ihtimali yükselir.
 

Karar Bilgileri

22. H.D.
E. 2015/15750
K. 2015/20058
T. 9.6.2016

 

Eşit İşe Eşit Ücret Verilmemesi Ayrımcılık Tazminatı Nedeni Olarak Sayıldı: 

İşverenin aynı kıdemde ve aynı işi yapan erkek ve kadın çalışanlara farklı ücretlerde çalıştırdığı gerekçesi ile daha düşük ücret alan kadın çalışan tarafından fark ücretleri ve kötüniyet tazminatı talep edilmiştir. Yargıtay, tanık anlatımlarına dayanarak kadın çalışanın diğer çalışanlar ile aynı işi yaptığı, yeteneğinde ve performansında hiçbir yetersizlik bulunmadığını tespit etmiştir. Yargıtay “işverenin eşit işe eşit ücret ödememesi eşit işlem borcunun ihlali niteliğinde” olduğunu, fark ücreti ve kötüniyet tazminatına hükmedilmesi gerektiğine hükmetmiştir. 

 

Temel Çıkarımlar

Eşit işe eşit ücret ödenmelidir. Aksi halde işveren eşit işlem borcunu ihlal etmiş sayılır.
 
Eşit işe eşit ücret ödemeyen işveren, geçmişe yönelik ücret farklarını, ayrımcılık tazminatını ödemek zorunda kalabilir.
 
Ayrımcılığa uğrayan çalışan, iş sözleşmesini haklı nedenler feshedebilir. 
 

Karar Bilgileri

9. H.D. 
E. 2017/16279
K. 2020/10415
T.  5.10.2020

E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.