25 Nisan 2024

Çalışma Alanları

Giriş

Kişinin bedensel bütünlüğüne zarar veren eylemler, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yaralama suçları olarak düzenlenmiştir. Bu suçlar, kasten veya taksirle işlenebilir.

Kasten Yaralama Suçu

TCK'nın, kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.

Kasten yaralama suçunun oluşması için, failin kasıtlı hareket etmesi ve yaralama sonucunu istemesi veya kabul etmesi gerekir. Yaranın oluşmasında neticenin istenmesi veya kabul edilmesi halinde, basit yaralama; neticenin öngörülmesi halinde ise nitelikli yaralama suçu söz konusu olur.

Kasten Yaralama Suçunun Nitelikli Halleri ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama

TCK’da, kasten yaralama suçları bakımından iki tür ağırlaştırıcı neden öngörülmüştür. 

Bunlardan birincisi suçun mağduru, faili ve işleniş biçimi dolayısıyla düzenlenen nitelikli hallerdir. Kasten yaralama suçunun üstsoya, altsoya, eşe, boşanılan eşe, kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi, silahla işlenmesi, canavarca hisle işlenmesi bu nitelikli hallere örnektir. Bu nitelikli hallerin varlığı halinde verilecek ceza bir kat artırılır ve şikayet aranmaz.

İkincisi ise, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama halidir. Bu ihtimalde yaralama eyleminin yarattığı sonuç nedeniyle artırım yapılmaktadır. Yaralama fiilinin mağdurun yüzünde sabit ize, yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, yüzünün sürekli değişikliğine neden olması bu nitelikli durumlara örnektir. Bu nitelikli hallerin bazılarında verilecek ceza bir kat, bazılarında iki kat artırılmaktadır ve her iki halde de şikayet aranmamaktadır. 

Taksirle Yaralama Suçu

Başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin taksirle bozulmasına neden olan kişi üç aydan bir yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Taksirle yaralama suçunun oluşması için, failin kasten değil ihmali veya dikkatsiz davranması ve yaralama sonucunu ön görmemesi gerekir. Failin yaralama sonucunu öngörebilmesi halinde, kasten yaralama suçu söz konusu olacaktır.

Sonuç

Kasten ve taksirle yaralama suçları, Türk Ceza Kanunu'nda önemli bir yer tutmaktadır. Bu suçların cezası, yaralanmanın ağırlığına, mağdurun durumuna ve suçun işleniş şekline göre değişiklik gösterir.

 
E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.