dernekler kanunu kapsamında 2021 yılı i̇dari para cezası tutarları

18 Mart 2021

Dernekler Kanunu Kapsamında 2021 Yılı İdari Para Cezası Tutarları

İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu düzenleme uyarınca, Dernekler Kanun’da belirtilen idari para cezaları da her yıl arttırılmaktadır. Dernekler Kanunu kapsamında 2021 yılı için uygulanacak idari para cezaları aşağıda belirtilmiştir.

E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.