ticari faaliyetlerin sona erdirilmesi ve şirketlerin tasfiyesi: güçlü bir başlangıç

16 Mart 2020

Ticari Faaliyetlerin Sona Erdirilmesi ve Şirketlerin Tasfiyesi: Güçlü bir Başlangıç

Tasfiye amacıyla sona erme, genellikle temiz ve zamanında tamamlanması gerçekleştirmek için güçlü bir ivme gerektirir. Bu açıdan güçlü bir başlangıç hayati önem taşımaktadır. Güçlü bir başlangıç için kapsamlı bir bulgu araştırması, planlama yapılması ve sonuçların tasfiyenin paydaşlarına açık bir şekilde iletilmesini gerektirir. Operasyonel şirketlerde sona ermeden önceki üç ana adımın altını çizdik.

 

Tasfiye Durum Tespiti

Tasfiye durum tespiti,sona erme ve tasfiyeyi planlamak ve yürütmek amacıyla gerçekleştirilen bir ikaz işaretiçalışmasıdır. Asıl amaç, şirketin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini, kurumsal yapısına ilişkin tasfiye şartlarını, olası vergi risklerini ve kamu hukuku uygulamalarını belirlemektir. Buna göre, bu bulgu, çıkış planı ve bütçe için yasal ve ticari bir bilgi tabanı oluşturacaktır.

Bu nedenle, mal ve hizmet alımı ile ilgili olanlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm sözleşmeler; ekipman, araç ve araçların kiralanması; ve fesih üzerine ne tür finansal borçların tetiklendiğini belirlemek için istihdam gözden geçirilmelidir.

Şube sayısı, kayıtlı sermaye ve grup içi dış finansman ile ilgili kurumsal yapı, takip eden süreç için gerekli olacak kurumsal dokümantasyonun ortaya konulması için irdelenmelidir.

Tasfiye durum tespiti, diğer yasal uygulama alanlarını içerebilir ve kapsamının şirketin faaliyetlerine bağlı olarak değişmesi muhtemeldir.

 

Bir Çıkış Planı & Bütçe Hazırlama

Bir çıkış planı ve bütçe durum tespiti bulguları ışığında hazırlanacaktır. Planda, iş sözleşmelerinin sona ermesi ve ticari sözleşmeler, şirket hukuku gereklilikleri, varlık satış çabaları ve işletmeye bağlı olarak değişen diğer konular gibi tasfiye işlemleri için bir takvim yer alacaktır. Çıkış planı, kaçınılmaz olarak iç içe geçeceği için tüm operasyonel, yasal ve vergi çabalarını birleştirmelidir.
 

Çıkış bütçesi, sözleşmelerin erken sona ermesinden kaynaklanan, çalışanların hakları, şirket masrafları ve sona erme ve tasfiye süresi için işletme giderleri gibi yükümlülükleri içerecektir.Görev,esas olarak ne kadar finansmanın gerekli olduğunu görmek ve sona erme ile ilgili harcamaları sınırlandırmaktır.


Bu adımın temel amacı,hukuk ve muhasebe destek birimleri, yönetim ekibi ve hissedarlar gibi tasfiye sürecine dâhil olacak tüm tarafları ve profesyonelleri sıralamak ayrıca, raporlama ve yürütme çabalarını bir düzene koymak olduğunu unutmamak önemlidir. Çıkış planı, öngörülen ve gerçekçi sona erme tarihleriyle, doğru bir şekilde hazırlanırsa süreç içinde ivme kaybetme olasılığını düşürecektir.

 

Paydaşlara İletişim

Sona erme ve tasfiyenin, şirketin tüm paydaşları üzerinde, bir kısmının diğerlerinden biraz daha fazla etkiye sahip olması muhtemeldir. Sona erme iletişimini uygun bir şekilde yönetmenin, paydaşlardan daha yapıcı bir tepki vermesinin muhtemel olduğunu hatırlamak gerekir.


Durum tespiti ve planlama aşamalarının sonuçları, çıkış ve sonlandırma takvimi, sona erme süresine ilişkin beklentiler ve (varsa) sözleşme fesihlerinden kaynaklanan finansal haklar gibi paydaşlar için önemli olan konular hakkında net bilgileri ortaya koyacaktır.İlgililere bilgilerin açıkça iletilmesi, paydaşların beklentilerini ve endişelerini yönetmede etkili olacaktır. Bu da, paydaşlar tarafındaki işbirliğinin sürmesi, yapıcı fesih müzakeresi ve anlaşmazlıklar için risklerin düşürülmesini sağlamak adına çok önemlidir.İletişimi yönetmek için gösterilen bu çaba, genellikle daha düşük maliyetler ve daha hızlı bir sonlandırma tarihi gibi somut sonuçlar doğurmaktadır.

E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.