covid-19’la mücadelede fahiş fiyat ve stokçuluk yasağı!

27 Temmuz 2020

COVID-19’la Mücadelede Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Yasağı!
 

COVID-19’la mücadele sırasında bazı tüketim ürünlerine talep hızla artmıştır. Özellikle maske, eldiven gibi hijyen ürünlerine talep artarken sokağa çıkma yasağı tedbirlerinin uygulanmasıyla temel gıda ürünlerinin satışında da büyük bir ivme meydana gelmiştir. Bu nedenle, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları ile ilgili güncel ve etkili yasal düzenleme ihtiyacı doğmuştur.

Bu doğrultuda, stokçuluk yapanlar ve fahiş fiyat uygulayanlara engel olunması amacıyla, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) kapsamında birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Kanun kapsamında 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu’na iki yeni madde ile;

· Stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları ve
· Haklı bir neden olmaksızın ürün ve hizmette fiyat artışı,
yasaklanmıştır.


Bu bağlamda, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin durdurulması hedeflenmektedir.

 

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu
 

Kanun’da yapılan düzenleme ile Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu (“Kurul”) oluşturulmuş ve Kurul’a idari para cezası uygulama yetkisi verilmiştir. Kurul, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu kapsamında gerekli denetlemeler ile fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlarla ilgili incelemeleri yürütecektir. Kurul, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu'ndaki esasları ihlal eden işletmelere 500.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulayabilecektir.

Kurul’un çalışma esaslarına ilişkin düzenlemelerin yakın zamanda yürürlüğe sokulması beklenmektedir.
 

Ceza Kanununda Bir Suç Olarak Stokçuluk ve Fahiş Fiyat
 

Yukarıda bahsettiğimiz düzenlemelere ek olarak hatırlatmak isteriz ki stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) suç olarak tanımlanmıştır. TCK Madde 240 uyarınca, belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.
 

TCK Madde 238 uyarınca de genel bir felaketin önlenmesi için zorunlu eşya veya besinlerin ortadan kalkmasına veya önemli ölçüde azalmasına neden olan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilmesini düzenlemektedir.

 

Sonuç

Bir salgının ortaya çıkması gibi kriz zamanları stokçuluk ve haksız fiyatlandırma uygulamalarında önemli bir artışa neden olabilir. Her ne kadar perakende ticaret hakkındaki düzenleme ve haksız fiyat değerlendirme kurulunun kurulması ikriz koşullarında gerçekleştirilmiş olsa da, bu değişiklikler COVID-19 salgının bastırılmasından sonra da işlevini korumaya devam etmelidir.
 

İçerik: Av. H. Şafak Varol - Av. Alp Akdaş

E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.