covid - 19 ile mücadele: türkiye'nin ekonomik önlemleri

13 Nisan 2020

COVID - 19 ile Mücadele: Türkiye'nin Ekonomik Önlemleri

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, COVID-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini hafifletecek yeni bir takım önlemleri hayata geçirmek için hükümetin 100 Milyar TL ek ödeneği devreye alacağını açıkladı.

Açıklanan önlemler; krediye erişilebilirliğin artmasından, vergi ve sosyal sigorta primi ödemelerinin ertelenmesi, istihdam maliyetlerini azaltacak araçlara erişimi kolaylaştırması konularına kadar uzanmaktadır. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan, kar amacı güden veya gütmeyen kuruluşları ilgilendirebileceğini değerlendirdiğimiz önlemler aşağıda belirtilmiştir:

 1. Perakende, alış veriş merkezi, demir-çelik, otomotiv, lastik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi.
 2. İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirilmesi.
 3. COVID-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenmesi ve gerekirse bunlara ek finansman desteği sağlanması.
 4. İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilmesi.
 5. Kredi Garanti Fonu limitinin 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkartılması, kredilerde önceliğin gelişmelerden olumsuz etkilenen, likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan şirketler ile KOBİ’lere verilmesi.
 6. Vatandaşlar için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketlerinin devreye alınması teşvik edilmesi.
 7. COVID-19 tedbirlerinin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notunun düşülmesi.
 8. Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren muhtasar beyannamelerin sürelerinin 3 ay ertelenmesi.
 9. Asgari ücret desteğine devam edilmesi.
 10. Mevzuatta bulunan esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi.
 11. Kısa çalışma ödeneğinin devreye alınması, bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması.
 12. İki aylık telafi çalışma süresinin 4 aya çıkartılması.
İş hukuku ekibimiz, kısa çalışma ödeneği ve telafi çalışması ile ilgili olarak ayrıca bilgi paylaşıyor olacaklar.
E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.