ticari faaliyetlerin sona erdirilmesi ve şirketlerin tasfiyesi: kilometre taşları

09 Mart 2020

Ticari Faaliyetlerin Sona Erdirilmesi ve Şirketlerin Tasfiyesi:

Kilometre Taşları

Tasfiye işleminin neleri içerebileceğinin genel bir resmini size yansıtmak için bu süreçte bazı ana noktalarıaşağıda belirttik.
Ticaret ve vergi sicillerinden kayıtları silinmeden önce Türk Hukukuna göre düzenlenen çeşitli şirket türlerinin resmi tasfiye sürecini takip etmeler gerekmektedir. Bu, sonuçta şirketlerin yasal varlığının sona ermesine işaret ediyor.

Hazırlığın Başlaması

Hazırlık aşaması ikaz işareti durum tespiti çalışması ve çıkış bütçesinin hazırlanmasından oluşmaktadır. Bu adımların daha ayrıntılı açıklamaları önceki yazımızda verilmiştir (buraya tıklayın).

Sona Erme İşlemleri

Sona erme adımları sırasının, gerekli insan kaynağı kapasitesine, faaliyetlerin niteliğine, yerlerin sayısına ve şirket varlıklarının çeşitliliğine bağlı olarak değişmesi muhtemeldir. Tipik bir akış aşağıda verilmiştir.

İş Sözleşmelerinin Feshedilmesi: Şirkette çalışan insan sayısına bağlı olarak, iş sözleşmelerinin feshedilmesi, sona erme konusunda çok önemli bir rol oynayabilir. Genellikle sadece en zor adım değil, aynı zamanda tasfiye takvimi üzerinde istenmeyen bir etkiye neden olabilecek anlaşmazlıklara yol açmaya da en eğilimli adımdır.

Ticari ve Kira Sözleşmelerinin Feshedilmesi: Esas itibariyle paranın el değiştirdiği tüm iş ilişkileri bir sözleşme oluşturmaktadır.En tipik haliyle, tüm işletmeler bir veya daha fazla kira sözleşmesi, mal ve hizmet alım satımı yapmaktadır. Bu devam etmekte olan anlaşmalar, noter aracılığıyla yapılan bildirimler veya karşılıklı fesih sözleşmeleri yoluyla tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu kritik öneme sahiptir, böylece istenen herhangi bir tarihin ötesinde ek bir borç veya yükümlülük üstlenilmez.

Grup İçi ve Hissedar Kredilerinin Dengelenmesi: Türkiye'de çok sayıda yatırım grup içi veya hissedar kredileri ile finanse edilmektedir. Bilançoyu temizlemek için bu yükümlülüklerden feragat edilmesi veya finansal tablolarda yeniden sınıflandırılması gerekecektir. Kredilerin ücretli sermayeye enjeksiyonlarının bir kombinasyonu, kayıtlı sermayenin artması ve kredilerin kısmen feragat edilmesi, verginin etkili bir şekilde yeniden sınıflandırılması için gerçekleştirilir.

Şirket Varlıklarının Satılması veya Başka Bir Şekilde Elden Çıkarılması: Şirket varlıklarının satışı veya elden çıkarılması ile ilgili olabilecek operasyonel karmaşıklık genellikle göz ardı edilir. Ayrıca, tasfiye sürecinde kaçınılmaz olan satışın geçerliliği; veya satılamayan şirket varlıklarının elden çıkarılması, şirket hissedarlarının onayını ve muhtemel vergi değerlendirmesini gerektirir. Ancak, sonuçta, bu aşama genellikle yasal bir işlemden daha çok operasyonel bir zorluk yaratmaktadır.

Resmi Tasfiyeye Giriş

Şirketlerin, hissedarların kararları ile resmi bir tasfiye sürecine girmeleri gerekmektedir. Resmi bir tasfiye işleminin başlatılması için şirketin tasfiyesinden sorumlu olacak olan, Türkiye'de yerleşik bir tasfiye memurunun atanmasını gerektirecektir. Tasfiyeye giriş, alacaklılara ilanın başlangıcını takip eden altı aylık bir bekleme süresi gösterecektir.

Resmi Tasfiyenin Sonuçlandırılması

Altı aylık bekleme süresi sona erdikten sonra, şirket, hissedarlarının kararıyla tasfiyesini sonlandırma hakkına sahip olacaktır. Bu kararın tescili ve ilanı, şirketin yasal olarak varlığının sonunu işaret edecek olan ticaret sicil kayıtlarından çıkarılması ile sonuçlanır.

Nihai Vergi Beyannameleri ve Şirketin Vergi Sicilinden Terkini

Şirketin son faaliyet ayı için vergi beyannameleri uygulanacak, nihai vergiler ödenecek, şirketin kalan faturaları fiziksel olarak imha edilecek ve şirket vergi kayıtlarından çıkarılacaktır.

 
E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.