tasfiyeden dönme

14 Eylül 2020

Şirket Tasfiyesi Kitapçığı  Şirket Tasfiyesi Kitapçığı

Tasfiyeden Dönme

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), esas sözleşmede belirlenen sürenin dolması veya genel kurul kararı ile iradi olarak tasfiye sürecine giriş yapan şirketlerin tasfiyeden dönmesine imkan tanımıştır. Tasfiyeden dönme, pay sahiplerine tasfiyeye giriş kararlarını değişen koşullar ışığında yeniden değerlendirebilme ve bu karardan dönerek şirketin varlığının devamını sağlama imkanı tanımaktadır.

 

Tasfiyeden Dönme Kararı Nasıl Alınır?

Tasfiye sürecine girmesi, tasfiyenin sonlandırılması veya tasfiye sürecinden dönülmesine ilişkin kararları almaya şirket pay sahipleri yetkilidir. Bu nedenle, pay sahipleri tarafından genel kurul kararı ile tasfiyeden dönme kararı alınabilir. 

Tasfiyeden dönme kararı, esas sermayenin en az yüzde altmışının olumlu oyu ile alınır. Ancak esas sözleşme ile bu oran ağırlaştırılabileceği gibi, başka önlemler de belirlenebilir.

 

Tasfiyeden Dönme Kararı Tasfiyenin Hangi Aşamasına Kadar Alınabilir?

Pay sahipleri arasında tasfiye sonrası değerlerinin ve kâr payının dağıtımına başlanmadığı müddetçe, genel kurul tarafından tasfiye sürecinin her aşamasında tasfiyeden dönme kararı alınabilir.

 

Tasfiyeden Dönme Kararının Tescili

Tasfiyeden dönme kararı, tasfiye memurları tarafından şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ve ilan edilmelidir. Karar, ticaret siciline tescil edildiği andan itibaren etki etmektedir.

 

Tasfiyeden Dönmenin Etkileri

Tasfiyeden dönülmesi ile şirketin ticari unvanında yer alan “tasfiye halinde” ibaresi kaldırılır ve şirket tasfiye öncesi ticari unvanını yeniden kullanır. Tasfiye memurları görevden alınır ve şirket, yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından temsil edilerek olağan ticari hayatına devam edebilir.

 

Sonuç

Tasfiyeden dönme, TTK’da pay sahipleri tarafından tasfiye sürecine devam etmeme kararı alınan şirketlerin ticari faaliyetlerine devam edebilmelerini sağlamak amacı ile düzenlenmiştir. Tasfiyeden dönme kararı, kâr payı ve tasfiye sonu değerlerinin pay sahipleri arasında dağıtımına başlanmadıkça genel kurul tarafından tasfiye süresince alınabilir.

E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.