Ticari işletmenin her hangi ülkede faaliyet göstermeye başlamasından daha karmaşık bir konu varsa, o da pazardan çıkış kararının alınması ve uygulanmasıdır. Pazardan çıkış kararının niteliği doğrultusunda müvekkillerimize ticari işletme veya şirketlerinin satışı ve devredilmesi konularında olduğu gibi tasfiye süreçlerinde de yardımcı oluyoruz. Tasfiye yoluyla pazar çıkışı süreçleri, resmi tasfiye öncesi yapılacak hazırlıklar ve resmi tasfiye süreci olarak planlayarak yürütüyoruz.

Resmi tasfiye sürecine girmeden önce şirketlerin, operasyonlarını tasfiye etmesi, çalışanlarını işten çıkartma koşullarını belirlemesi ve bu süreci tamamlaması, tedarikçi ve müşteri sözleşmelerini feshetmesi ve hesapları temizlemesi, kira sözleşmelerini sonlandırarak demirbaş gibi bilançoda kayıtlı varlıkları nakite dönüştürmesi, ofis alanlarını boşaltarak teslim etmesi dahil bir dizi adım atılması gerekmektedir. Bunlara ek olarak, pay sahipleri ve yönetim seviyelerinde çeşitli kararların alınması gerekli olabilmektedir. Bu nedenlerle tasfiye sürecinin yönetilmesi, iş ve sosyal güvenlik, şirketler, sözleşmeler hukuku ve uyuşmazlık çözüm süreçlerine yönelik geniş bir birikim gerektirmektedir.

Söz konusu adımların seri ve sorunsuz bir şekilde atılması, resmi tasfiye sürecinin yasa ile öngörülen asgari sürede tamamlanması için büyük önem arz etmektedir. Bunun haricinde, vergilendirme veya benzeri süreçlerde atılacak adımların, şirket pay sahipleri ve yöneticilerine ileride beklenmedik sorunlar çıkarmaması için doğru kurgulanması gerekmektedir.

Ekibimizin tasfiye süreçlerinde asli roller üstlenmek, gerek hukuki danışman, gerekli atanmış yönetici veya tasfiye memuru olarak bu süreçleri yönetmek anlamında kanıtlanmış kapasitesi bulunmaktadır. Bu alandaki tecrübelerimiz ve saha çalışma deneyimimiz tüm hukuki ve önemli ticari süreçlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve tamamlanması yönünde müvekillerimize üst düzey danışmanlık sunmamıza imkan tanımaktadır.

E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.