İşten haksız çıkarılma, psikolojik taciz, ikramiye ve benzeri ücret haklarının ödenmemesi durumları karşılaşabilir veya iş kazalarına maruz kalabilir ve hukuki danışmanlık veya temsil hizmetlerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Erdem Hukuk olarak iş ilişkisi süresince çeşitli aşamalarda hem işveren hem de çalışanlara destek verdiğimiz için iş hukuku konularında çift taraflı ve kapsamlı tecrübeye sahibiz.

Haksız fesihlere karşı işe iade ve tazminat davaları; ikramiye, fazla mesai ücreti ve tahsil edilemeyen diğer işçilik alacakları; psikolojik tacize (mobbing) dayanan tazminat davaları ve belirli süreli iş sözleşmelerinde bakiye alacak ücretleri dâhil birçok konuda hem işveren hem de işçileri, müzakere sürecinde, arabulucular veya mahkemeler nezdinde başarıyla temsilini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ekibimiz, birçok vakada müvekkillerimizi fesih öncesi müzakere süreçlerinde başarıyla yönlendirmiş, işverenler ile yürütülen müzakerelerde haklarını dava dışı yollar ile teminat altına almayı başarmıştır.

Bununla beraber, iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan zararların öncelikle doğru hesaplanması için aktüeryal yönden eğitim almış avukatlarımız ile çalışmalar yapmaktayız, olayın niteliğine göre ölüm, bedensel zarar, manevi tazminat, iş gücü kaybı ve tüm diğer zararları müvekkillerimizi hukuken yönlendirerek tespit etmekteyiz. Takip eden süreçlerde hızla alternatif uyuşmazlık çözüm veya dava yollarına başvurarak zararların karşı taraftan talep edilmesi ve zararın en hızlı şekilde tazmini sağlamak yönünde çalışmalar yapmaktayız.

E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.