yargıtay kararı köşesi / 20 aralık

20 Aralık 2020

Çalışma Alanları
Yazarlar

Yargıtay Kararı Köşesi / 20 Aralık

 

Topuklu Ayakkabı ile Merdivenden Düşülmesi İş Kazası Sayıldı:

Yargıtay Hukuku Genel Kurulu, banka şubesinde çalışan işçi kadının mesai saatleri içerisinde giydiği topuklu ayakkabı ve bol paçalı pantolon nedeniyle merdivenden düşmesini iş kazası olarak değerlendirdi. Karar, çalışanın giydiği kıyafetlerin, işverenin “İş Kıyafeti Uygulama Esasları”na uygun olduğu ve bu nedenle çalışanın ağır kusurlu sayılmayacağına dayandırıldı.

Temel Dersler

Çalışanın giyim kuşamı nedeniyle oluşan kazalardan da işveren sorumlu olabilir.
 
İş Kıyafeti Uygulama Esasları gibi işyeri düzenlemeleri önemlidir. İşverenin talimatı gibi değerlendirilir.
 
 

İlgili Karar

Hukuk Genel Kurulu 
E. 2016/1912 
K. 2019/1235 
T.  28.11.2019

 

İş Bilgisayarındaki Erotik Görüntüler Haklı Fesih Nedeni Sayıldı:

Çalışanın kullanımına tahsis edilen ancak başka çalışanların kolayca erişebileceği ve orak şifreli bilgisayar masaüstü klasörüne kendisine ait erotik görüntüleri iş bilgisayarına yüklenmesi, bu görüntülerin erişilebilir olması haklı nedenle fesih sebebi olarak değerlendirilmiştir.

Temel Dersler

İş bilgisayarının şahsi kullanım için olmadığı çalışanlara hatırlatılmalıdır.
 
İş bilgisayarlarının denetlenebileceği konusunda çalışanlar bilgilendirilmeli, keyfiyet yazıya dökülmelidir.
 
 

İlgili Karar

9. H.D
E. 2018/7845
K. 2019/5883
T. 18.3.2019

 

Çalışanın Hırsızı Darp Etmesi Haklı Fesih Nedeni Sayıldı:

İş yerinde hırsızlık yapan bir kişiyi polisin elinden alıp darp eden işçinin eylemi, işverenin saygınlığını zedelediği ve işvereni (hırsıza karşı) tazminat ödeme riski sokması sebebiyle haklı nedenle fesih sebebi olarak değerlendirilmiştir

 

Temel Dersler

Meşru müdafaa haricinde iş yerinde darp veya çalışanların işveren aleyhine tazminat riski haklı fesih nedeni oluşturabilir.
 
Çalışanların başkalarını darp etmesi veya zarar vermesi, işverenin tazminat sorumluluğunu doğurabilir
 

İlgili Karar

7. HD. 
E. 2013/8661
K. 2013/15852
T.30.09.2013 

 

Çalışanlar Arasında İşyeri Dışında Gerçekleşen Kavga Haklı Fesih Nedeni Sayıldı:

İş yeri dışında gerçekleşen kavganın iş sebebiyle olması ve iki çalışan arasında olması nedeniyle, kavgayı başlatan çalışanın iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilebileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca, kavgada çalışanların birbirini yaralamasına rağmen, kavganın çıkmasında kusuru bulunmayan işçinin iş sözleşmesinin feshedilmemesi eşitlik ilkesinin ihlali olarak değerlendirilmemiştir. 

Temel Dersler

İşyeri dışında gerçekleşen kavgalarda işveren yaptırım uygulayabilir.
 
Kavgaya karışan tüm çalışanların iş sözleşmelerinin feshedilmesi doğru olmayabilir. Kavganın başlamasında saldırgan ve / veya kusurlu kişiyi / kişileri tespit etmek buna göre karar vermek gerekir.
 

İlgili Karar

7. H.D.
E. 2014/1598
K. 2014/9431
T. 28.4.2014

E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.