yargıtay kararı köşesi / 8 şubat

09 Şubat 2021

Çalışma Alanları
Yazarlar

Yargıtay Kararı Köşesi / 8 Şubat

 

Eşit İşe Eşit Ücret Verilmemesi Haklı Nedenle Fesih Sayıldı: 

İşverenin aynı kıdemde ve aynı işi yapan çalışanları farklı ücretlerde çalıştırması objektif nedenlere dayanmadığından eşit işlem borcunun ihlali sayıldı ve İş Kanunu madde 24/2 kapsamında çalışanın sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine hükmedildi. Ayrıca çalışan tarafından talep edilen ayrımcılık tazminatının da unsurlarının oluştuğu karara bağlandı.
 

Temel Dersler

 Aynı işi yapan ve aynı kıdeme sahip çalışanlar arasında objektif farklılık bulunmadığı sürece aynı ücret ödenmelidir. Aksi halde işveren eşit işlem borcunu ihlal etmiş sayılır.
 
Eşit işe eşit ücret ödemeyen işveren, geçmişe yönelik ücret farklarını, ayrımcılık tazminatı ve kıdem tazminatı gibi tutarları ödemek zorunda kalabilir. 
 
 

İlgili Karar

9. H.D.
E. 2017/16279
K. 2020/10415
T. 5.10.2020

 

Çalışanların Whatsapp Mesajlarının İfşa Edilmesi Üzerine İş Akdinin Feshi Geçersiz Sayıldı: 

Çalışanların iş şartlarını konuşmak üzere oluşturdukları Whatsapp grubu içerisindeki mesajların, bir başka çalışan tarafından ifşa edilmesi üzerine işverenin çalışanları işten çıkartması geçersiz fesih olarak değerlendirildi. Whatsapp grubunu ifşa eden çalışana ihtar, gruptaki diğer çalışanlara ise işten çıkartılma yaptırımının uygulaması eşitsizlik olarak değerlendirildi. 

 

Temel Dersler

Çalışanlar arasında kurulan Whatsapp grubu ve benzeri mesajlaşmalar haberleşme hürriyeti ve haberleşmenin gizliliği kapsamında korunur. Bu tür haberleşmeler, iş düzenini bozmadığı sürece işveren tarafından yasaklanamaz. 
 
Çalışanlar arasında özel yazışmalar esas alınarak iş sözleşmesi feshedilemez. 
 
 

İlgili Karar

9. H.D.
E. 2016/14203
K. 2017/9524
T. 1.6.2017

 

İşçinin Diğer Çalışanların Özel Görüşmelerini Kayıt Altına Alması Haklı Fesih Nedeni Sayıldı: 

Çalışanın işyerindeki diğer arkadaşlarının görüşmelerini cep telefonuyla gizli bir şekilde kayıt altına alması, özel hayatın gizliliğine müdahale olarak değerlendirildi. Gizli kayıt yapan çalışanın iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığı değerlendirildi.
 

 

Temel Dersler

Başka çalışanların görüşmelerinin gizlice kaydedilmesi özel hayatın gizliliğinin ihlalidir ve suç teşkil eder.
 
Söz konusu eylemin çalışan tarafından yapılması işverene haklı nedenle fesih imkanı verir.
 

İlgili Karar

9. H.D.
E. 2016/17077
K. 2020/5997
T. 18.6.2020

 

İş Yerinde İntihar İş Kazası Kapsamında Değerlendirildi: 

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi verdiği kararda, iş kazasının kanundaki tanımında bir dış etkinin varlığından bahsedilmediğinden sigortalının kalp krizi veya beyin kanaması geçirmesinin de iş kazası kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti. Kararda iş kazasının unsurları ile işverenin kusur halinin karıştırılmaması gerektiğine yer verilmiştir.

 

Temel Dersler

Çalışanın kalp krizi veya beyin kanaması geçirmesi, intihar etmesi iş kazası olarak değerlendirilebilir.  
 
Bir olayın iş kazası olarak tanımlanması için işverenin kusurlu olması şartı aranmaz.
 

İlgili Karar

10. H.D. 
E. 2019/3234
K. 2020/2115 
T.  9.3.2020

E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.