i̇ş kazası halinde atılması gereken 5 adım

09 Şubat 2021

İş Kazası Halinde Atılması Gereken 5 Adım

Her ne kadar önceliğimiz iş kazalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almak olsa da iş kazası sonrasına da hazırlıklı olmak gerekir. Bu nedenle olası bir iş kazası halinde işverenlerin ve işveren vekillerinin hangi adımları izleyeceklerini bilmeleri önemlidir. Bu yazımızda, iş kazasına maruz kalınması halinde atılması gereken 5 adımı derledik.

 

1. Sağlık Hizmetlerinden Yararlandırma

İlk ve en önemli adım iş kazasına maruz kalan çalışanın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun (“Kanun”) 76. Maddesi, işverene iş kazası geçiren veya meslek hastalığına tutulan sigortalısına sağlık durumunun gerektirdiği hizmetleri sağlama yükümlülüğü getirmiştir.

Sağlık hizmetlerinden yararlanılması sırasında belgelerin iş kazası olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu belgeler daha sonrasında yapılacak bildirim ve raporlamalar için önem arz etmektedir.

 

2. Sosyal Güvenlik Kurumu’na Bildirim

Kanun’un 13. Maddesi kapsamında işveren, iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumu’na (“SGK”) 3 iş günü içerisinde bildirmek zorundadır. İş kazası sonucunda çalışanın iş göremezlik raporu alıp almaması SGK bildirimi için önemli değildir. Çalışan kendi başına hastaneye gidip iş kazası raporu alsa dahi işverenin iş kazasını bildirmesi gerekir. Bu bakımdan işverenin tüm sürecin içerisinde bulunması önemlidir. Bildirim yükümlülüğünü yasal süresi içerisinde tamamlamayan işverene idari para cezası uygulanır.
 
 

3. Sağlık Harcamalarının Tahsili

İş kazası nedeniyle sosyal güvenlik kapsamında olmayan sağlık hizmetlerinden faydalanılması durumunda iş kazasına maruz kalan çalışanın tüm sağlık masrafları işveren tarafından karşılanmalıdır. Ancak iş kazası nedeniyle yapılan sağlık harcamaları işveren tarafından, ilgili harcamaların fatura ile belgelendirilmesi şartıyla SGK’dan tahsil edilebilir. 
 
 

4. Ücrete Dair Sorumluluk ve İş Göremezlik Ödeneği

İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda iş göremezlik raporu alan çalışan, iş göremezlik ödeneğine hak kazanacaktır. İş göremezlik ödeneği, SGK tarafından ödenecektir. İş göremezlik raporu alan çalışan bakımından, rapor süresi boyunca işverenin ücret ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

İş göremezlik raporu alan çalışanın yatarak tedavi olması halinde günlük kazancının yarısı, ayakta tedavi olması halinde ise günlük kazancının üçte ikisi iş göremezlik ödeneği olarak ödenecektir.

 

5. Raporlama

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 14. maddesinde, işveren tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak ve gerekli incelemeleri yaparak bu durumlarla ilgili rapor düzenlemek ile yükümlü kılınmıştır. Gerek iş kazalarının sebebini araştırmak gerekse potansiyel kazalara karşı önlem almak için iş kazası kayıtları oluşturulmalı, raporlanmalı ve bu raporlar arşivlenmelidir.
E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.