nakit i̇şlemlerde parasal sınır:  parasal i̇şlemlerde banka veya ptt kullanma zorunluluğu

27 Aralık 2020

Nakit İşlemlerde Parasal Sınır: Parasal İşlemlerde Banka veya PTT Kullanma Zorunluluğu

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi (“Teklif”) kapsamında Dernekler Kanunu’na yapılan en önemli eklemelerden biri nakit işlemlerinin sınırlandırılması yönündedir.

 

Nakit İşlemlerde Parasal Sınır

Teklif kapsamında, derneklerin, 7.637 TL aşan her türlü gelir, tahsilat, gider ve ödemelerini bankalar ve diğer finans kuruluşları veya PTT aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi. Teklif metninde yer alan tarifin oldukça geniş olması nedeniyle dernekler tarafından yapılacak bağış ve yardımlarında bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. Teklifin yasalaşması durumunda, 7.637 TL üzerindeki tutarlarda nakit yardım veya başka ödeme yapılması durumunda yaptırım uygulanacak.

 

Tutar Her Yıl Revize Edilecektir.

Nakit işlemler için öngörülen parasal sınır, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenecektir.

 

Yaptırım

Nakit işlemlerde parasal sınırlara uyulmaması durumunda, yapılan her işlem için işleme konu tutarın %10’una kadar idari para cezası öngörülmektedir. Ancak, diğerlerinden farklı olarak bu idari para cezası derneğe değil doğrudan yöneticilere uygulanacaktır.

E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.