Uyuşmazlık çözümü ve yönetimi faaliyetlerimiz, dava, tahkim, arabuluculuk ve icra ve takip hukukunu kapsamaktadır. Müvekkillerimizin uyuşmazlığa ilişkin risklerini doğru bir şekilde anlamalarını sağlayarak, etkin bir müzakere, arabuluculuk, dava veya tahkim stratejisi oluşturmakta ve uygulamaktayız.

Uyuşmazlığı doğuran ilişkinin niteliği ne olursa, olsun, dava ya da tahkim süreci sonucundan çıkacak neticenin, en az bu süreçlerin yönetimi kadar, uyuşmazlık daha bu aşamaya geçmeden hazırlık aşamasının ne kadar özenli yürütüldüğüne bağlı olduğunu görüyoruz. Bu sebeple, uyuşmazlığa başladığı anda müdahale etmeyi, uyuşmazlığın çözümü süreçlerine dikkatle hazırlanmaya önem vermekteyiz.

Eğer uyuşmazlıkları, dava veya takip yoluna gitmeden çözüme ulaştırmak imkânı varsa, daha hızlı ve maliyet yönünden etkin bir seçenek ise öncelikle uyuşmazlığı sulh veya arabuluculuk yoluyla çözümlemeye gayret ediyoruz. Bu aşamada, müzakerelerin yürütülmesi için müzakere stratejileri ve hukuki araçlar konusundaki tüm seçenekleri müvekkillerimize sunuyor ve onları bu müzakerelerde temsil etmekteyiz.

Çeşitli sektörlerde etkili olan müvekkillerimizi distribütörlük ve acente uyuşmazlıkları, portföy ve haksız rekabet tazminatları, ifa eksikliği başta satış ve başkaca sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar, tazminat talepleri ile tüketici hukuku, iş hukuku ve iş kazaları dahil birçok konudaki davalarda temsil etmekteyiz.

E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.